HUISREGLEMENT VAN DE HOTELS IN DISNEYLAND PARIS®

Welkom in de Hotels van Disneyland Paris®.
Om uw verblijf in de Hotels zo veilig en aangenaam mogelijk te laten verlopen, vragen we u zich aan de volgende regels te houden:
1. TOEGANG TOT DE HOTELS
1.1. Toegangscontrole: Euro Disney Associés S.C.A. behoudt zich het recht voor om kleding, jassen en persoonlijke bezittingen van bezoekers visueel te inspecteren met behulp van speciale apparatuur bij het betreden van en/of in de Hotels. Bezoekers die niet meewerken aan deze inspectie kan de toegang tot de hotels worden geweigerd.

Houd er rekening mee dat de volgende zaken niet mee de Hotels in mogen worden genomen:
  • Illegale of gevaarlijke stoffen, alcoholische dranken, glazen flessen en gevaarlijke voorwerpen (met name wapens, ongeacht type en ongeacht of deze bedoeld zijn om mee aan te vallen of om zich te verdedigen) en elk voorwerp of speelgoed dat lijkt op wapens (bijv. laser- en waterpistolen) die de veiligheid van bezoekers in gevaar kunnen brengen.
  • Zaken die andere bezoekers kunnen storen (vuvuzela's, luidsprekers, hoorns).
  • Enige recreatieve voorwerpen, zoals drones of elk ander op afstand bestuurbaar speelgoed.
  • Zaken die naar de mening van Euro Disney Associés S.C.A. schadelijk, storend of ongepast zijn.
1.2. Voortbewegingstoestellen: Het is niet toegestaan de hotels te betreden en/of in de hotels gebruik te maken van rolschaatsen, fietsen, steppen of enig ander al dan niet gemotoriseerd voortbewegingstoestel. Het gebruik van deze toestellen wordt in Disneys Davy Crockett Ranch getolereerd, mits deze op redelijke en niet-gevaarlijke wijze worden gebruikt.

1.3. Kleding: Bezoekers dienen te allen tijde gepaste kleding te dragen, op zowel het boven- als onderlichaam. Een aantal van onze restaurants hanteren kledingvoorschriften in overeenstemming met hun standing. Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen of navraag doen tijdens uw tafelreservering.

We behouden ons verder het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken en op elk moment, bezoekers die kostuums dragen die als aanstootgevend worden beschouwd of bezoekers die als gekostumeerd personage de gang van zaken belemmeren, de toegang te ontzeggen of uit de Hotels te verwijderen. Uit veiligheidsoverwegingen is bezoekers het dragen van een masker of van kleding die het gelaat volkomen bedekt alleen toegestaan indien er sprake is van een medische noodzaak. Het dragen van kostuums en maskers is verboden voor bezoekers van 12 jaar en ouder (behalve voor medische noodzaak). Indien deze gedragen worden door bezoekers van deze leeftijd moet het masker altijd een vrij en breed gezichtsveld geven, en ervoor zorgen dat de ogen helemaal gezien kunnen worden.

Bij het niet respecteren van de kledingvoorschriften kan de toegang tot de Hotels worden geweigerd.

Voor speciale privé-evenementen kunnen specifieke richtlijnen gelden. Deze zijn te vinden in het materiaal dat we voor deze evenementen publiceren.

1.4. Minderjarigen: kinderen onder de 18 jaar moeten verplicht worden begeleid door een ouder of andere volwassene. Bij afwezigheid van een ouder of andere volwassene kan een minderjarige van 15 t/m 17 jaar in het hotel verblijven, mits deze een schriftelijke toestemming kan overhandigen die ondertekend is door de met de voogdij belaste persoon. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen constant onder toezicht te staan. Alle minderjarigen vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijke voogd, waarbij deze verantwoordelijkheid zich uitstrekt tot eventuele schade die deze minderjarigen veroorzaken.

1.5. Huisdieren: uitsluitend hulpdieren worden toegelaten tot de Hotels en dienen te allen tijde aangelijnd en bij hun eigenaar te blijven.

1.6. Individuele politiefiche: overeenkomstig artikel R. 611-42 van het Franse Wetboek betreffende het binnenkomen en het verblijf van vreemdelingen en betreffende het asielrecht is elke niet-Franse onderdaan van 15 jaar en ouder verplicht om tijdens zijn/haar aankomst in het hotel een individuele politiefiche in te vullen.

1.7. Toegang tot de kamers: de kamers zijn op de dag van aankomst beschikbaar vanaf 15.00 uur en dienen op de dag van vertrek vóór 11.00 uur te worden verlaten.
(Uitgezonderd Disney's Davy Crockett Ranch waar de blokhutten beschikbaar zijn vanaf 16.00 uur).
2. REGELS MET BETREKKING TOT VEILIGHEID EN HYGIËNE
2.1. Maximale bezetting van de kamers: voor elke kamer geldt een maximaal aantal personen. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om meer personen in een kamer te laten logeren dan ten tijde van de reservering is doorgegeven.

2.2. Gedrag van bezoekers: diefstal, verstoring van de openbare orde, verbaal en fysiek geweld, beledigingen of racistische opmerkingen, bedrog, dronkenschap, onzedelijk gedrag, kwaadwilligheid, overtredingen van veiligheids- en toegangsregels, racisme, enz. kan Euro Disney Associés S.C.A. doen besluiten de nodige stappen te ondernemen, zoals het waarschuwen van de politie, het doen van aangifte of het verwijderen van de betreffende bezoeker(s) uit de Hotels, zonder recht op genoegdoening, restitutie of andere aanspraken.

Euro Disney Associés S.C.A. behoudt zich het recht voor om bezoekers die gedrag vertonen dat een bedreiging vormt voor de veiligheid van andere bezoekers, van henzelf, of van de locaties te weigeren of uit de Hotels te verwijderen.

Voor ieders veiligheid vragen we u zich te houden aan het verkeersreglement en de snelheidsbeperkingen op het gehele terrein (te raadplegen bij de ingang van elk hotel). Tevens vragen wij u de parkeerplaatsen voor bussen en personen met een beperkte mobiliteit te respecteren.

Uit veiligheidsoverwegingen is het voor gasten niet toegestaan om zich op ondoordachte wijze te verplaatsen en de toegang of het vrije verkeer van personen opzettelijk te belemmeren of de goede werking van de veiligheidsmechanismen te verhinderen.

Om de veiligheid van al onze gasten te kunnen garanderen, moeten onze Cast Members één keer per dag toegang hebben tot elke kamer.

Voor het plezier en comfort van alle gasten vragen we je de hotels en voorzieningen schoon te houden.

2.3. Alcoholgebruik: het gebruik van alcohol is gereguleerd. Uitsluitend het gebruik van alcoholische dranken die in de bars en restaurants van de Hotels worden verkocht en ter plaatse worden genuttigd, is toegestaan.

2.4. Ontruiming van de Hotels: de directie behoudt zich het recht voor om uit veiligheidsoverwegingen of in het geval van overmacht de toegang tot de Hotels te beperken, de bezoekers de toegang te weigeren of de Hotels te ontruimen. Om een eventuele ontruiming van een hotel te vergemakkelijken, worden personen met specifieke behoeften gevraagd deze bij aankomst in het hotel te melden.

2.5. Diefstal en schade aan eigendommen van bezoekers: Euro Disney Associés S.C.A. is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van of aan persoonlijke bezittingen in de Hotels. Wij raden u aan om de kluisjes te gebruiken die in de kamers en bij de receptie ter beschikking worden gesteld, de deuren en ramen van uw kamer te sluiten wanneer u deze verlaat en geen waardevolle voorwerpen in uw kamer achter te laten.

2.6. Rookverbod: het is niet toegestaan om in de kamers, in de Hotels of in afgesloten, overdekte buitenruimten van de Hotels te roken. Deze regel is ook van toepassing op elektronische sigaretten.

2.7. Behoud van groenvoorzieningen: uit veiligheidsoverwegingen mag in geen geval vuur worden gestookt op andere plekken dan de barbecues van Disneys Ranch Davy Crockett.

2.8. Geluiden: om ieders rust te respecteren, vragen we u zowel overdag als ´s nachts geluiden te beperken die kunnen leiden tot abnormaal burenoverlast.

2.9. Technische ruimten en materiaal: deze zijn voorbehouden aan werknemers van de Hotels. Gelieve deuren, omhulsels en elektriciteitskasten van en in deze ruimten niet te openen.

2.10. Videobewaking: op het terrein wordt door Euro Disney Associés S.C.A. gebruikgemaakt van een videobewakingssysteem. Dit systeem is geïnstalleerd voor de veiligheid en het comfort van personen en eigendommen. Euro Disney Associés S.C.A. draagt er zorg voor dat dit bewakingssysteem in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving wordt gebruikt.

Artikelen L 251-1 en volgende van het Wetboek van Homeland Security. Besluit 2006-929 d.d. 28 juli 2006. Voor informatie en toegang tot de beelden kan contact worden opgenomen met de beveiligingsdirecteur, tel.: +33 1.64.74.40.00.

2.11. Achtergelaten voorwerpen: uit veiligheidsoverwegingen behoudt Disney Associés S.C.A. zich het recht voor om met betrekking tot voorwerpen die zonder toezicht zijn achtergelaten naar eigen inzicht en in samenwerking met de lokale entiteiten te handelen.
3. BESCHIKBAARHEID EN TOEPASSELIJKE VOORSCHRIFTEN VAN BIJZONDERE DIENSTEN
Bepaalde diensten, restaurants, boetieks en zwembaden zijn niet het hele jaar geopend en/of kunnen later worden geopend of door werkzaamheden tijdelijk worden gesloten, met name op grond van weersomstandigheden of uit veiligheidsoverwegingen. Bezoekers worden geïnformeerd over het feit dat een dergelijke sluiting zonder voorafgaande aankondiging kan plaatsvinden.

Het huisreglement of algemene gebruiksvoorwaarden die gelden voor bepaalde activiteiten of diensten, met name het zwembad, de wellnessruimte en het gebruik van wifi kunnen hierop van toepassing zijn. Gelieve ter plaatse informatie in te winnen.
4. VERBOD OP COMMERCIËLE ACTIVITEITEN
4.1. Clandestiene verkoop en verspreiding van drukwerk: in zijn algemeenheid is de verkoop van goederen en/of diensten door derden, alsmede bedelarij en het verspreiden van pamfletten, brochures of ander drukwerk door bezoekers in de Hotels strikt verboden.

4.2. Foto-, film- en geluidsopnames: afbeeldingen, foto-, film- en geluidsopnames die door bezoekers in de Hotels worden gemaakt, mogen uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, tenzij vooraf schriftelijk uitdrukkelijk toestemming is gegeven door Euro Disney Associés S.C.A.
Het onderhavige huisreglement kan worden gewijzigd en worden geraadpleegd op de website http://www.disneylandparis.nl/ en bij de ingang van de hotels.

Raadpleeg tevens het specifieke huisreglement voor Disneyland Park, Walt Disney Studios Park en Disney Village.