PARK VERORDENING

Welkom in de Parken van Disneyland® Paris.
Om uw verblijf in de Parken zo veilig en aangenaam mogelijk te laten verlopen, vragen we u zich aan de volgende regels te houden:
1. TOEGANG TOT HET PARK
1.1 Toegangscontrole : Euro Disney Associés S.C.A. behoudt zich het recht voor om kleding, jassen en persoonlijke bezittingen van bezoekers visueel te inspecteren met behulp van speciale apparatuur bij het betreden van en/of in de Parken. Bezoekers die niet meewerken aan deze inspectie kan de toegang worden geweigerd.

Houd er rekening mee dat de volgende zaken niet mee de Parken in genomen mogen worden :

- Illegale of gevaarlijke stoffen, alcoholische dranken, glazen flessen en gevaarlijke voorwerpen (met name wapens, ongeacht type en ongeacht of ze bedoeld zijn om mee aan te vallen of om zich te verdedigen) en elk voorwerp of speelgoed die lijken op  wapens (inbegrepen laser en water pistolen) die de veiligheid van bezoekers in de Parken in gevaar kunnen brengen.
- Zaken die andere bezoekers kunnen storen (vuvuzela's, luidsprekers, hoorns).
- De uitschuifbare selfie stokken voor camera's of mobiele telefoons.
- Enige recreatieve voorwerpen als drones of elk ander op afstand bestuurbaar speelgoed
- Zaken die naar onze mening schadelijk, storend of ongepast zijn.

1.2 Grote voorwerpen : Het mee naar binnen nemen van grote en onhandige voorwerpen en met name van koffers en tassen met een omvang groter dan 55 x 40 x 25 cm (inclusief wieltjes, handvatten en voor- en zijvakken) is niet toegestaan. We raden u aan deze voorwerpen niet mee te brengen, of indien het niet anders kan, gebruik te maken van onze bagagekluizen buiten de Parken. Het is medewerkers van Euro Disney Associés S.C.A. niet toegestaan om bagage in bewaring te nemen buiten de bagagekluizen en enkele daartoe speciaal aangewezen locaties om.
Kinderwagens en karretjes kleiner dan 92 x 132 cm zijn toegestaan.
Uit veiligheidsoverwegingen kan de toegang tot bepaalde attracties ook worden geweigerd bij voorwerpen die aan bovengenoemde eisen voldoen. Zo mogen kinderwagens en karretjes bijvoorbeeld nooit mee de attractie in worden genomen.

1.3 Vervoersmiddelen : Uit veiligheidsoverwegingen is het gebruik van rolschaatsen, fietsen, steppen of andere vervoersmiddelen, met of zonder motor, niet toegestaan, tenzij hiertoe een medisch noodzaak bestaat die met een medisch certificaat kan worden aangetoond.

1.4 Kleding : Bezoekers dienen te allen tijde gepaste kleding te dragen, op zowel het boven- als onderlichaam. Tevens is het niet toegestaan op blote voeten te lopen.
We behouden ons verder het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken en op elk moment, bezoekers het dragen van bepaalde kostuums, make-up of het tonen van bepaalde tatoeages te verbieden, met name wanneer deze door kinderen en een gezinspubliek als beledigend, aanstootgevend of angstaanjagend kunnen worden beschouwd, en wanneer deze door Euro Disney Associés S.C.A. als ongepast worden beschouwd of wanneer het zich voordoen of gekleed gaan als een gekostumeerd figuur de gang van zaken belemmert. Kleding die op de grond sleept is verboden. Deze regel geldt ook voor attributen die de veiligheid in gevaar brengen of gevaar kunnen opleveren in onze attracties (cape's, stokken, enz.).
Uit veiligheidsoverwegingen is bezoekers het dragen van een masker of van kleding die het gelaat volkomen bedekt alleen toegestaan indien er sprake is van een medische noodzaak. Het dragen van kostumes en een masker is verboden voor bezoekers van 12 jaar en ouder (behalve voor medische noodzaak). Indien het gedragen wordt door bezoekers van onder deze leeftijd, moet het masker altijd een vrij en breed gezichtsveld geven, en ervoor zorgen dat de ogen helemaal gezien kunnen worden.

Bij niet-respecteren van de kledingvoorschriften kan de toegang tot de Parken worden geweigerd.

Voor speciale privé evenementen kunnen specifieke richtlijnen gelden. Deze zijn te vinden in het materiaal dat we voor deze evenementen publiceren.

1.5 Minderjarigen : Kinderen tot en met elf jaar oud dienen bij het kopen van een toegangsbewijs en het betreden van de Parken te worden vergezeld door een ouder of verantwoordelijke volwassene. Op kinderen dient te allen tijde toezicht te worden gehouden.
Euro Disney Associés S.C.A. behoudt zich het recht voor om kinderen onder de 7 jaar oud de toegang tot attracties te weigeren wanneer zij niet door een volwassene worden vergezeld. Om die reden kan bij de toegang van een attractie bij kinderen zonder begeleiding een controle op lengte en leeftijd worden uitgevoerd.
Sommige shows, attracties en evenementen kunnen voor kleine kinderen angstaanjagend zijn. In dat geval wordt deelname van kinderen onder de 1 jaar oud afgeraden of niet toegestaan (vraag een medewerker om een actuele lijst).
Alle kinderen onder de 18 jaar oud vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijke voogd en deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de eventuele schade die hun kinderen veroorzaken.

1.6 Dieren : Dieren worden niet tot de Parken toegelaten, met uitzondering van geleidedieren, onder voorwaarde dat deze te allen tijde aangelijnd en onder toezicht van hun eigenaar worden gehouden. Sommige attracties zijn vanwege hun aard niet voor geleidedieren toegankelijk (raadpleeg de toegankelijkheidsgids voor meer informatie).
Het is in de Parken verboden vogels en andere vrij levende dieren te voeren.

1.7 Geldigheid van de tickets : De voorwaarden die van toepassing zijn op de toegangstickets voor de Parken dienen te worden gelezen en te allen tijde te worden nageleefd.

1.8 De Parken verlaten en opnieuw betreden : Voor het verlaten en op dezelfde dag weer betreden van een van de Parken dient vóór het verlaten van het Park in kwestie bij een medewerker naar de actuele procedure te worden geïnformeerd.
2. REGELS MET BETREKKING TOT VEILIGHEID EN HYGIËNE
2.1 Gedrag van bezoekers : Diefstal, verstoring van de openbare orde, verbaal en fysiek geweld, beledigingen of racistische opmerkingen, bedrog, fraude, dronken of onzedelijk gedrag, boosaardigheid, het overtreden van de veiligheidsregels en van deze toegangsregels voor de Parken of ander maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag kan Euro Disney Associés S.C.A. doen besluiten de nodige stappen te ondernemen, zoals het waarschuwen van de politie, het doen van aangifte of het verwijderen van de betreffende bezoeker(s) uit de Parken, zonder recht op genoegdoening, restitutie of andere aanspraken. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om onbezonnen rond te rennen.
Voor de veiligheid en het comfort en plezier van alle bezoekers vragen we u de Parken en voorzieningen schoon te houden.
In de Parken zijn gezamenlijke maaltijden die een speciale uitrusting vereisen (koelbox, tafels en grote verpakkingen) niet toegestaan. Bezoekers kunnen gebruikmaken van de speciale picknickplek, die te vinden is tussen de parkeerplaats en de toegang tot de Parken.
Voor de veiligheid en het comfort van iedereen, vragen we bezoekers om in de attracties en de wachtrij voor de attracties niet te eten of te drinken, en niet te filmen of te fotograferen met behulp van flitslicht of andere speciale belichting.

2.2 Ontruimen van de Parken : De leiding behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Parken te beperken, bezoekers de toegang te weigeren of een of beide Parken te ontruimen naar aanleiding van een piek in het bezoekersaantal, uit veiligheidsoverwegingen of in het geval van overmacht.

2.3 Diefstal en schade : Euro Disney Associés S.C.A. is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van of aan persoonlijke bezittingen in de Parken. Bij de ingang van beide Parken zijn bagagekluizen te vinden. Raadpleeg vooraf de voorwaarden hiervoor. Laat geen waardevolle zaken achter in kinderwagens.

2.4 Gedrag : Euro Disney Associés S.C.A. behoudt zich het recht voor om bezoekers te weigeren die gedrag vertonen dat een bedreiging vormt voor de veiligheid van andere bezoekers of henzelf, of voor de attracties en showlocaties.

2.5 Rookverbod : Roken is niet toegestaan in de overdekte en niet overdekte ruimtes in de Themaparken, uitgezonderd in de special voor rokers ingestelde en ingerichte buitenruimten. Deze regel is ook van toepassing op elektronische sigaretten.

2.6 Videobewaking : In de Parken wordt door Euro Disney Associés S.C.A. gebruikgemaakt van een videobewakingssysteem.
Dit systeem is geïnstalleerd voor de veiligheid en het comfort van personen en eigendommen.
Euro Disney Associés S.C.A. draagt er zorg voor dat dit bewakingssysteem in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving wordt gebruikt.
Artikelen L 251-1 en volgende van het Wetboek van Homeland Security. Decreet 2006-929 d.d. 28 juli 2006.
Voor informatie en toegang tot de beelden kan contact worden opgenomen met de Directeur Beveiliging, tel.: +33.1.64.74.40.00.

2.7 Achtergelaten voorwerpen : Euro Disney Associés S.C.A. behoudt zich het recht voor om met betrekking tot voorwerpen die zonder toezicht zijn achtergelaten naar eigen inzicht en in samenwerking met de lokale autoriteiten te handelen.
3. TOEGANKELIJKHEID VAN ATTRACTIES, SHOWS, RESTAURANTS, BOETIEKS EN ANDERE VOORZIENINGEN
3.1 Verplichtingen van de bezoeker : Uit veiligheidsoverwegingen geldt voor de toegang tot en deelname aan bepaalde attracties dat bezoekers in goede gezondheid dienen te verkeren en geen hoge bloeddruk, hart-, rug- of nekproblemen mogen hebben, of een andere aandoening die door de betreffende attractie kan verslechteren.
Bezoekers dienen voor het betreden van de Parken hun gezondheid te controleren en kennis te nemen van alle waarschuwingen, voorwaarden en veiligheidseisen die te vinden zijn in de brochures, op de websites, bij de toegang tot de attracties, in de gidsen of bij de medewerkers van de Parken.
De beperkingen die worden gesteld om reden van gezondheid, beveiliging en veiligheid zijn niet discriminerend van aard.

3.2 Fysieke kenmerken van bezoekers : Er gelden lengte-eisen. Verder is het mogelijk dat door het type zitplaatsen en de gebruikte veiligheidssystemen attracties niet toegankelijk zijn voor gasten met bepaalde fysieke kenmerken. Bij alle attracties geldt dat bezoekers over voldoende kracht in hun bovenlichaam moeten beschikken om op de juiste wijze in de voertuigen van de attractie te kunnen zitten.

3.3 Toegankelijkheid voor zwangere vrouwen en bezoekers met een handicap : Zwangere vrouwen, bezoekers met chronische of tijdelijke handicaps en andere bezoekers die mogelijk in aanmerking komen voor voorrang bij attracties, dienen zich bij City Hall in het Disneyland® Park, Studio Services in het Walt Disney Studios® Park of, voorafgaande aan hun komst, op onze website op de hoogte te stellen van de risico's, voorwaarden en beperkingen die voor onze attracties gelden en de manier waarop ze toegankelijk zijn.

3.4 Bezoekers met lichtgevoeligheid : Bij bepaalde attracties en shows wordt gebruikgemaakt van lichteffecten en met name van stroboscoop- en flitseffecten. Dit kan problemen veroorzaken bij bezoekers die leiden aan lichtgevoeligheid. Wij raden hen aan deze attracties en shows niet te bezoeken.

3.5 Sluitingstijden en late openingstijden : Bepaalde shows, attracties, parades, restaurants, boetieks en faciliteiten zijn niet het hele jaar geopend of kunnen tijdelijk worden gesloten op grond van weersomstandigheden, veiligheidsoverwegingen of werkzaamheden. Sluiting kan zonder aankondiging vooraf plaatsvinden.
4. COMMERCIËLE ACTIVITEITEN

4.1 Verkoop van goederen en diensten en verspreiding van drukwerk : In de Parken is de verkoop van goederen of diensten, het doorverkopen van toegangstickets voor de Parken en het verspreiden van pamfletten, brochures of ander drukwerk strikt verboden.

4.2 Foto-, film- en geluidsopnames : Afbeeldingen, foto-, film- en geluidsopnames die door bezoekers in de Parken worden gemaakt, mogen uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, tenzij vooraf schriftelijk uitdrukkelijk toestemming is gegeven door Euro Disney Associés S.C.A. voor ander gebruik.

Deze Park Verordening zijn te raadplegen op onze website  www.disneylandparis.com en met onze Relations-medewerkers.